Henri Burgers beeldend kunstenaar | visual arts
home   glossary
ARCHIVE  recensie | review : 1994
Alex de Vries - Denkbeelden van Henri Burgers
Wat kan een kunstenaar beginnen met lege, holle, betekenisloze vormen ?
Henri Burgers geeft daar antwoord op. Tussen het afval van de door en door geïndustrialiseerde samenleving stuit hij tijdens zijn archeologisch afgravingen op de weggegooide verpakkingsmallen van het geconsumeerde eindprodukt. Hun functie laat zich nog raden: hierin is een wereldbeeld afgegoten, dat vandaag aan de dag tot in de meest triviale uitingen bestaat bij electronisch verkeer, draadloze verbindingen en het wereldwijd kaatseballen via de sateliet.
De beelden die Henri Burgers maakt vanuit de functieloosheid van het weggeworpen wegwerpmateriaal staan in de kunsthistorische traditie van de 'ready made', die stilistisch wordt gekenmerkt door documentair realisme, kleinschalige monumentaliteit en inhoudelijk door de vervreemdende poëzie die uitgaat van het onverklaarbare leven dat in die dode materie ontkiemt.
model

In het geval van Burgers ontstaat een wereldbeeld van een levende architectuur, een dierentuin van gemuteerde proefkonijnen die het gen van het constructivisme geïmplanteerd hebben gekregen. Naast de flora en de fauna krijgt een nieuwe levensvorm grond onder de voeten, een kunstmatige legering van een opnieuw gevulde leegte.
Deze beelden van de hooggespannen verwachting van wat de toekomst in petto heeft zijn geestig en droevig tegelijkertijd en ook nog eens met de grootste ernst gemaakt. Het is de droefgeestigheid waarin het lachen je nader dan het huilen staat om greep op je ongerustheid te krijgen.

foto

Henri Burgers is een gevoelsmatig constructeur en zijn beelden hebben de bizarre gelijktijdigheid van intuïtieve schepping en de resultante van wetenschappelijke research.
De afgegoten plastic verpakking van een computermuis doet zich voor als een zeepbakje en het stuk zeep zelf, maar ook als schaalmodel van een ruimteschip of als de space invader van een doorontwikkeld knaagdier dat ons intellectuele vermogen ver in de schaduw stelt.

foto

De toegankelijkheid van het beeld is groot, de mogelijkheden zijn legio. Alles is maakbaar: het piepschuimen afval van de consumptiemaatschappij is het lego van Henri Burgers. Het droombeeld laat zich onbeperkt verwezenlijken.

foto

De werkelijkheid van deze utopische kunstwereld bewijst Burgers met de foto's die hij ervan maakt. Als een landschapsarchitect plaatst hij in het fotografisch beeld zijn beelden die daar voor iedereen heldere functies krijgen. Beweeg je je door dit landschap van stoffelijke denkbeelden dan verandert de identiteit van ieder object al naar gelang de positie die je inneemt ten opzichte van ieder beeld afzonderlijk.

Het perspectief vertekent niets, maar betekent iets.

Catalogus 'Ateliers Arnhem 1993-1994'