Henri Burgers beeldend kunstenaar | visual arts
home   glossary
ARCHIVE  recensie | review : 1998
Janneke Wesseling - Koninklijke Subsidie 1998
[...] Nederland heeft een rijke en eeuwenlange traditie op het gebied van het schilderen. Ook nu wordt er nog steeds veel en goed geschilderd. Het niveau van de inzending voor de 'Koninklijke Subsidie 1998' is hiervan een bewijs.
'schilderij'

De jury selecteerde in totaal 24 exposanten, wat vergeleken met de voorgaande jaren veel is. Wat de selectie betreft: de verschillen in stijl en techniek zijn groot, maar toch zijn er enkele opvallende kenmerken. Allereerst zijn de formaten, zeker naar Nederlandse begrippen, groot. Circa 150 x 180 cm komt vaak voor, veel werken zijn groter dan dat.
Er zijn maar twee uitzonderingen. Henri Burgers maakt kleine schilderijen van 49 x 25 cm. Ze bestaan uit een dikke laag was van enkele centimeters die is aangebracht op paneel. De was is opgebouwd uit verschillende transparante kleurlagen, zoals aan de randen is te zien.
Het geëxposeerde werk vertoont in de bovenste, oranje laag twee lichtgroene (de complementaire kleur van oranje) platte industrieel aandoende vormen, een soort metalen plaatjes met schroeven. Van schilderen in de eigenlijke zin van het woord kun je hier niet spreken, de vormen lijken in de oranje laag te zijn uitgesneden. Het paneeltje heeft een mooie spanning tussen het tastbare van de dikke waslaag en het ontastbare, formele karakter van het beeld. [...]

Catalogus 'Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst 1998'